Gå til sidens hovedinnhold

Direktoratet kritisk etter tilsyn ved Nore 1

Artikkelen er over 5 år gammel

"De oljeisolerte kablene fra generatorene i Nore 1 kraftverk bar preg av aldring og ”slitasje”.  Driftsleder ”sår tvil” om isolasjonsfastheten er tilfredsstillende. DSB deler dette synet."

Det er fagbladet Energibransjen som skriver dette, etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har besøkt kraftverket i Numedal.

Direktoratet er kritiske etter besøket og avdekket flere avvik, blant annet at for dårlig isolasjonen av kablene og det ble påvist oljelekkasje.

DSB er også kritisk til sikkerheten ved arbeid i og drift av det elektriske anlegget, og de etterspør rutiner for det enkelte arbeidsoppdrag. Rapporten peker også på at det har vært uønskede hendelser med alvorlig personskade i tilsvarende anlegg.

Ifølge Energibransjen fikk Statkraft frist til 15. desember i fjor å melde hvordan avviket skulle følges opp og lukkes, og det har direktoratet fått innen fristen. Det nevnes blant annet at de nevnte kablene skal skiftes ut så snart som mulig. Regionsjef Arild Hammer sier at han fornøyd med tilbakemeldingen, men understreker at DSB kommer til å følge opp denne saken nøye.

Kommentarer til denne saken