Ingen søkte på prestejobb – nå er fristen forlenget

Ingen søkte på jobben som sogneprest i Nore og Uvdal. Nå har bispedømmet utvidet søknadsfristen.