Kirsten Gjestemoen Hovda (60) er blitt spurt om å fortsette som ordfører og har sagt ja til nominasjonskomiteen i lokalpartiet. Nore og Uvdal Arbeiderparti setter opp valglista på et medlemsmøte 24. januar.

Del

Hun ble ordfører etter 2007-valget og overtok vervet etter Eli Hovd Prestegården (Sp). Et valgteknisk samarbeid Ap-H-Frp skaffet flertallet og satte stopp for 16 år med Sp-ordfører i Nore og Uvdal til tross for at Sp hadde framgang i valget. Ap sto omtrent på stedet hvil sammenlignet med kommunevalget 2003.

– Godt klima

Etter snart tre og et halvt år i stolen betegner hun klimaet i kommunestyret som godt. Hun er tilfreds med administrasjonens oppfølging av sakene.

Ordføreren er klar over at det blir en hard valgkamp og tar på ingen måte utfallet for gitt. Men får hun tillit på medlemsmøtet, vil hun kjempe for å beholde klubba.

Det er bare åtte måneder til valget og hun forbereder seg på mange diskusjoner med politiske motstandere.

– Å være ordfører er interessant og utfordrende. Nore og Uvdal står foran viktige avgjørelser og jeg vil gjerne jobbe videre med de avgjørende sakene. Vi må iverksette planer. Den nye kommuneplanen som ble vedtatt i november inneholder mange målsettinger.

Arbeidsplasser

– Utvikling av reiselivet og skaping av flere arbeidsplasser vil jeg nevne. I partiet er vi i gang med programarbeid, men på egne vegne ønsker jeg bedre markedsføring og profilering av Nore og Uvdal. Bolyst er et prosjekt som skal skape trivsel og gjøre bomiljøene attraktive. Vi har et ansvar for å støtte frivillige lag og foreninger og bidra til å skape et godt fritidstilbud, nevner hun.

Skolestruktur

Skolestruktursaken i Nore og Uvdal engasjerer befolkningen. Blir det fortsatt lokale grendeskoler eller sentralisering på Rødberg? Kirsten Gjestemoen Hovda viser til vedtaket i kommuneplanen der et prosjekt for fremtidig struktur ble satt i gang.

– Viktig for meg er å ivareta kvalitet og kompetanse i skolen. Avklaringer må skje i forhold til elevtall og tilgang på fagfolk. Jeg er innstilt på å ta debatten i perioden som kommer.

Hun har tro på nærmere interkommunalt samarbeid, både mellom de tre kommunene i Numedal og innen Kongsbergregionen. I Numedal er det satt i gang felles prosjekter på helse, rehabilitering og omsorg. Kirsten Gjestemoen Hovda legger vekt på folkehelse og sier at fravær av sykdom og meningsfylt arbeid er helt sentrale elementer i livet når det skal skapes rammer som gir trivsel.

Hvem vil du ha som ordfører i Nore og Uvdal?