Den for mange svært gode nyheten ble kunngjort i en pressemelding fredag ettermiddag. Pol på Rødberg har lenge vært et ønske fra næringsliv og politikere. Vinmonopolet har ikke lovet noe, og har holdt kortene tett til brystet lenge.

– Vi har en god miks av store og små butikker neste år. De fleste kommer i små distriktskommuner. Felles for alle nyetableringene er at de har et solid markedsgrunnlag, sier adm.dir. i Vinmonopolet Kai G. Henriksen.

Etablering av butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:
- Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
 - Etablerte handelsmønstre i eller omkring kommunen
- Nærhet til en eksisterende Vinmonopolbutikk
- At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Flere av etableringene er lagt til ganske små kommuner med rundt 2.500 innbyggere, som Nore og Uvdal i Buskerud. Felles for disse er stedets status som handlesentrum og nærhet til hovedfartsåre, står det å lese i pressemeldingen.

Flere detaljer om polets planer i Nore og Uvdal kommune i papiravisa lørdag.

Polutsalg på Rødberg: Framskritt - eller kilde til mer fyll og fanteri?
Si din mening!