Nytt milliardkraftverk i 2019

Den gamle kraftstasjonen fra 1928 blir satt ut av drift når det nye står ferdig i 2019.

Den gamle kraftstasjonen fra 1928 blir satt ut av drift når det nye står ferdig i 2019. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Statkraft har lagt fram planene sine for det nye "Nore I"-kraftverket i Nore og Uvdal, som skal stå ferdig om fem år.

DEL

Siden 2010 har Statkraft jobbet med sin kraftstrategi, og på bordet har det ligget flere alternativer om hva som skulle gjøres med det aldrende kraftverket fra 1928. Nå har de bestemt at den nye kraftstasjonen skal legges inn i fjellet.

På det siste kommunestyremøtet i Nore og Uvdal orienterte prosjektleder Erik Juliussen i Statkraft om at de i september sendte en ny konsesjonssøknad til NVE, og at selskapet planlegger å starte byggingen av det nye anlegget i 2016, kort tid etter at investeringsbeslutningen er tatt. Alt skal etter den foreløpige planen stå ferdig i 2019.

– Som alle vet er dette et gammelt kraftverk, og selv om det har blitt oppgradert flere ganger opp gjennom årene, men det er noen deler som bare ikke kan skiftes ut, kommenterte Juliussen på kommunestyremøtet.

Inntaket til kraftverket vil bli Tunhovdfjorden som tidligere, mens utløpet vil flyttes helt ned til den østlige enden av Rødbergdammen. Både slukeevne, (mengden vann som kan passere gjennom anlegget), effekt og produksjonskapasitet vil øke noe, men det er ifølge Statkraft ingen store endringer fra dagens situasjon. (se faktaboks)

Tre år - 1 milliard

Når det nye kraftverket – som altså skal ligge inne i fjellet, ca. 650 meter bak det nåværende kraftverket – står ferdig om fem år, vil produksjonen ifølge Statkraft øke med vel 80 Gwh. I dag ligger produksjonen på ca. 1100 Gwh, og Juliussen karakteriserer økningen som "passe" stor.

På spørsmål fra politikerne om hva dette ville bety for kommunens inntekter fra konsesjonskraft og eiendomsskatt, svarte Statkraft at inntektene vil ligge innenfor dagens variasjoner. Et regnestykke selskapet har gjort viser at kommunen vil få ca. 1,5 millioner kroner mer i eiendomsskatt fra Statkraft.

Kostnadsrammen vil ligge på ca. 1 milliard kroner, og selve anleggsarbeidet vil foregå fra 2016 til 2019. Mesteparten av det aktuelle området vil ligge innenfor Statkrafts eiendom. En mulig utfordring er et lite område vest for det gamle kraftverket, som i dag er regulert som friluftsområde.

Statkraft legger heller ikke skjul på at Rødberg sentrum i anleggsperioden vil sterkt påvirket av arbeidet. For husstander i nærheten vil det bli utfordringer knyttet til støv, støy og trafikksikkerhet, samt mye anleggstrafikk gjennom Rødberg sentrum for å kjøre ut massene. Det vil også bli gjort en liten utfylling i Rødbergdammen for å utvide anleggsområdet, men som også kan brukes til å legge til rette for en eventuell fremtidig utbygging.

På spørsmål fra salen om det er mulig å få benyttet disse massene til andre nyttige prosjekter i kommunen responderte Statkraft at det absolutt er en mulighet, men at forespørselen da må komme tidlig.

– Vi har ansvaret for disse massene og vi er interesserte i – for å si det rett ut – bli kvitt det, var kommentaren fra assisterende prosjektleder i Statkraft, Thomas Riddervold.

Kan ikke love noe

Det er også knyttet stor interesse hva den tre år lange anleggsperioden vil bety for det lokale næringslivet og lokale entreprenører. Her kunne ikke Erik Juliussen og Statkraft love noe konkret.

– Normalt sett vil det selvfølgelig hjelpe næringslivet, men måten Statkraft gjør det på er å ofte velge en eller flere større anleggsleverandører, og så vil disse igjen ha behov for å ta inn underleverandører. Og i den grad det finnes leverandører i regionen som kan fylle behovene, vil det være mulighet for det. Men da er det bedriftene selv som finner sine egne underleverandører. Dette vil selvfølgelig gi en del ringvirkninger for lokalmiljøet, men jeg kan ikke stå her og love at masse lokale bedrifter får oppdrag, sa Juliussen.

Statkraft understreket i presentasjonen at Nore og Uvdal kommune vil bli hørt i mange sammenhenger i veien videre med prosjektet. En høring av konsesjonssøknaden til NVE vil komme før jul, og en høring av detaljplaner for miljø og landskap vil komme i 2015. Denne detaljplanen vil ifølge Statkraft erstatte alminnelig byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. I tillegg vil selskapet fortsette med orienteringsmøter utover i perioden.

– Vi mener vi har en god dialog med kommunen i denne saken, og har hatt det hele veien, understreket Statkrafts prosjektleder Erik Juliussen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken