Nei, dette var visst ikke en sjøpølse

Skapningene viser seg å være et av de vanligste dyrene langs norskekysten.