Folkehøyskolene med søkerrekord for sjuende år på rad

Folkehøyskoler landet rundt fortsetter den positive utviklingen i 2019.