Bergverksmuseet får fire millioner

Foto:

Nå skal taket på Smeltehytta restaureres, selv om de mangler rundt én million for å starte arbeidet. Taket var nytt i 1912.

DEL

Norsk Bergverksmuseet har mottatt støtte fra Viken fylkeskommune på 3 000 000,- og fra Stiftelsen UNI på 1 000 000,- til restaurering av taket på Smeltehytta, skriver de i en pressemelding.

Langt på vei

«Vi er takknemlige og glade for at det endelig ser ut til at vi kan sørge for et tett og trygt tak over Smeltehytta.» skriver de.

«Det betyr at vi er kommet et langt skritt på vei for å kunne restaurere taket, selv om det fremdeles mangler vel 1 000 000,- for å kunne sette i gang prosjektet.» skriver de videre.

«I forbindelse med brannen i 1912, da store deler av taket ble ødelagt, valgte man å tekke taket med skifer fra Valdres. Det har ikke vært lagt om siden, men det har vært et ønske fra museets side gjennom mange år.» Museet opplyser at det er blitt gjort løpende vedlikehold, men taket er ikke blitt byttet ut i sin helhet siden 1912.

De skriver at ved hjelp av Viken fylkeskommune og Stiftelsen UNI, er vi kommet langt i finansieringen av dette viktige arbeidet.

Masterplan

Restaureringen av smeltehyttetaket er også et ledd i Norsk Bergverksmuseums masterplan fram mot Sølvverksjubileet i 2023 og Kongsberg bys jubileum i 2024, heter det.

«Smeltehytta på Kongsberg sto tidligere på listen over fredede bygg i statens eie, en form for fredning uten vedtak eller tinglysing. Da eierskapet ble overført til Stiftelsen Norsk Bergverksmuseum falt i prinsippet fredningen bort, men Norsk Bergverksmuseum forvalter fremdeles bygningen som om den var fredet. Bygningen er også omfattet av Kongsberg Kommunes reguleringsplan for Kvarten der bygget, sammen med Slighuset, Kvarten og Laboratoriet, er vurdert som bevaringsverdige. Hele området er også en del av Kongsberg kommunes bevaringsplan.»

Artikkeltags