Disse kulturminnene får støtte

FÅR TILSKUDD: På Søre Kravik får de tilskudd til en smie og en stall, til sammen 65.000 kroner. Dette bildet er fra Middelalderuka 2013.

FÅR TILSKUDD: På Søre Kravik får de tilskudd til en smie og en stall, til sammen 65.000 kroner. Dette bildet er fra Middelalderuka 2013. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Rett før påske ble det klart hvilke prosjekter som får støtte fra Kulturminnefondet i år.

DEL

I Buskerud får 25 prosjekter til sammen 2,3 millioner kroner. Fra Buskerud kom det 45 søknader til årets behandling, med et søknadsbeløp på til sammen nesten ni millioner kroner, melder Kulturminnefondet i en pressemelding i dag.

I Numedal får følgende prosjekter støtte:

 • Jordkjeller i Flesberg, tilskudd: 51.000,-
 • Lokalet Høgheim i Flesberg, tilskudd: 285.000,-
 • Gamlebygningen på nordre Vatnebryn i Flesberg, tilskudd: 50.000,-
 • Fjøs, Flesberg bygdetun, Dåsettunet, tilskudd: 86.000,-
 • Smie og stall, Søre Kravik i Nore og Uvdal, tilskudd: 65.000,-
 • Størhus, Vestre Berget gård i Flesberg, tilskudd: 38.000,-
 • Kjellerbu, Vestre Berget gård i Flesberg, tilskudd: 20.000,-

Laagendalsposten skrev om Høgheim i mars, som altså får 285.000 kroner fra Kulturminnefondet.

- Det er enormt bra, helt topp! Taket er skikkelig dårlig. Vi har tetta det midlertidig, men det holder ikke så mye lenger, sa Kjell Landerud, som er styreleder for lokalet.

På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg, og innen fristen 1. november 2015 kom det inn 902 søknader om i alt 229 millioner kroner, fra hele landet. Nesten 80 millioner kroner deles ut til 451 prosjekter i 2016.

- Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er dette svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for næringsutvikling høyt.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

- Kulturminnefondet skal være et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Jeg er derfor veldig glad for at Kulturminnefondet for inneværende år kan fordele over 70 millioner i tilskudd. Dette er viktige bidrag for å forhindre at kulturminner går tapt, det gir eiere en motivasjon for å sette i stand bygninger, og innebærer i tillegg at rammebetingelsene for private eiere bedres, sier Klima og miljøminister Vidar Helgesen.

Fakta Norsk kulturminnefond

 • Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.
 • Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
 • Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

Disse andre prosjektene i Buskerud fikk også støtte:

 • Strøm terrasse 9 i Drammen, tilskudd: 30.500,-
 • Lensmannsgården i Hole, tilskudd: 150.000,-
 • Bloms gate 14, Hønefoss i Ringerike, tilskudd: 127.500,-
 • "Klippen", sommervilla på Rødtangen i Hurum, tilskudd: 150.000,-
 • Bråtaveien 41, Geithus i Modum, tilskudd: 54.500,-
 • Ål Tjørefabrikk, tilskudd: 35.000,-
 • Bryggerhus på Rakkestad i Øvre Eiker, tilskudd: 65.000,-
 • Bråtaveien 41, Geithus: Grisehus i Modum, tilskudd: 15.000,-
 • Sjøbu i Holmsbu i Hurum, tilskudd: 456.000,-
 • Losskøyta West Wind i Røyken, tilskudd: 86.500,-
 • Brannvakta på Rundtom i Drammen, tilskudd: 40.000,-
 • Stabbur Herbrandsbråten i Krødsherad, tilskudd: 34.000,-
 • MS Hamen i Hurum, tilskudd: 50.000,-
 • Nestegard i Hol , tilskudd: 106.000,-
 • Liplassen i Sigdal, tilskudd: 28.000,-
 • Ringheim i Hol, tilskudd: 112.000,-
 • Loft Myljo Bjella i Ål, tilskudd: 190.000,-

Artikkeltags