Det kan jaktes på 11 gauper i Buskerud.

I hele rovviltregionen, som omfatter Buskerud, Vestfold, Aust-Agder og Vestfold, kan det jaktes på inntil 25 gauper,  har rovviltnemnda bestemt.  Vedtaket ble påklaget, men Klima- og miljødepartementet opprettholdt nemndas vedtak.

Kvoten i Buskerud er fordelt på fire jaktområder. Et av jaktområdene er Numedal, der kun ett dyr kan skytes i år. I Kongsberg, som er i jaktområdet med Vestfold, Øvre og Nedre Eiker og Drammen og noen Telemarkskommuner, kan det felles til sammen tre dyr.

Kvotejakta foregår i perioden 1. februar til og med 31. mars, men stanses tidligere ved fylt kvote.

Gaupekvota er i år mindre enn den har vært tidligere, noe som har sammenheng med mindre gaupeaktivitet og en markant nedgang i tap av sau på utmarksbeite.

LES OGSÅ:

Kun én gaupe kan skytes i Numedal

Klager på gaupevedtak