Numedal får penger til datautstyr

Artikkelen er over 1 år gammel

Til sammen 342.000 øremerkede kroner til programmering i skolen, får de tre numedalskommunene.

DEL

I tillegg til Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, er det 42 andr ekommuner, fem fylkeskommuner og fire friskoler som får tilsvarende støtte. Regjeringen melder i en pressemelding, at 15 millioner kroner skal brukes til det spesifikke formålet programmering i skolen.

– Vi trenger flere lærere som vil lære seg programmering, og lærere som allerede har lært seg programmering må ha utstyr til å kunne undervise elevene også. Nå får vi til et løft for programmering i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Så mye får de i tilskudd:

  • Flesberg kommune: 120.000 kroner
  • Rollag kommune: 140.000 kroner
  • Nore og Uvdal kommune: 82.000 kroner

Tilskuddet skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmeringskompetansen sin i klasserommet.

Midlene kommer fra den 5-årige satsingen Den teknologiske skolesekken, som har som mål at elevene skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering – og tilgang til gode digitale læremidler.

De som ikke får støtte i år, kan søke om tilskudd de fire neste årene.

– Det er et godt tegn at mange har begynt å forberede seg på de nye læreplanene som trer i kraft i 2020. Antallet søknader tyder på at mange skoleeiere har fått med seg at programmering skal inn i fagene, sier Sanner.

Den teknologiske skolesekken skal også bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av innovative digitale læremidler av høy kvalitet, gjennom blant annet tilskudd til utvikling og innkjøp av digitale læremidler.

Artikkeltags