Nye bronsealderfunn

SYMBOLSK: Dette berget ved Langekjenn kan ha tegn for sol eller hjul og symboliseres politisk makt. ALLE FOTO AV OLDFUNN: BENTE FØNNEBØ

SYMBOLSK: Dette berget ved Langekjenn kan ha tegn for sol eller hjul og symboliseres politisk makt. ALLE FOTO AV OLDFUNN: BENTE FØNNEBØ

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Arbeidet med en mastergradsoppgave førte til flere nye oldfunn i Hvittingfoss, Kongsberg og Flesberg.

DEL

Funnene er i form av bergkunst, særlig skålgroper er registrert for første gang.
- Alle funnene er kontrollert av Universitetets Kulturhistoriske museum, sier Bente Fønnebø som i høst avla mastergraden i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Hun sier at funnene setter Hvittingfoss, Kongsberg og Flesberg på bergkunstkartet.

Automatisk fredet

Myndighetene ved fylkeskonservatoren i Buskerud, har registrert funnene som med det er gjenstand for automatisk fredning.

- Bergkunsten skriver seg fra siste del av steinalder - bronsealder og første del av jernalder. Fra før er Hvittingfoss-ristningene unike i landssammenheng, og datert til eldre bronsealder (1.750-1.500 f.Kr.). Jeg setter disse inn i en helhet med de nye funnene i Kongsberg og Flesberg, sier Fønnebø.

Dette er første gang oldtidsminner i hele dalgangen fra Hvittingfoss og nord til Flesberg er gjenstand for et akademisk arbeid.

Ikke bare bergkunsten, men også funn i distriktet som skriver seg fra eldre steinalder er tatt med som del av grunnlaget for masteroppgaven.

Disse funnene som er kjent fra tidligere, er blant annet dolker og økser datert til 2.000 f.Kr. og eldre.

Mange funn

I Hvittingfoss er det funnet tre sikre og fem usikre groper ved Gullihagen som ikke er registrert tidligere.

Ved Langekjenn på Gamlegrendåsen er det nå registrert 41 groper, ni groptegn, ni prikkhogde svermer, ett kretstegn, ett skip, en vogn eller sammenhengende sålepar, 14 ubestemmelige figurer og 12-18 forvitrede fotsåler i berget.
Det rike funnet tyder på stor oldtidig aktivitet, en teori som forsterkes av funnet i Eilif Guttormsens vei 12, ikke langt fra Langekjennberget.

Fire groper er det der og tre buktende linjefigurer som det tidligere ikke er funnet maken til langs Lågen.

En større stein innenfor Glogers vei på Gamlegrendåsen har en skålgrop og ett groptegn.

"Kjerringsteinen" i nærheten av Stertebakke, bærer også preg av menneskelig virksomhet fra oldtiden. På steinen er det et en oval grop eller et kretstegn, og i nærheten flater med kraftige vekslende svarte og hvite felter i berget som peker mot steinen. Fra steinen går en 4,5 m fordypning ned til en mindre stein.
Ved Granatdammen i gruveåsen er det også funnet en gropristning, et funn som er sterkt truet siden veien går like i nærheten.

Flesberg

I Flesberg kommune er det gjort funn ved Toensetra der det er fire groper i et felt. Funnet er tidligere omtalt som skålgrop i bygdeboka, men først registrert som oldfunn nå.

Ved Søre Låg i Lyngdal ligger Dønnsteinen som nå er nyregistrert som oldfunn. Dønnsteinen som har en spesiell lyd når man banker på den, kan ha vært brukt til å tromme sammen mennesker i oldtiden.

Ved Nordre Stuvstad er det også skålgroper som nå er registrert for første gang.

Landskap og oldtid

Bente Fønnebø forsøker å sette bergkunsten generelt og skålgropene spesielt i sammenheng med landskapet der funnene har gjort.

Utgangspunktet er at nettopp beliggenheten, geologien og landskapselementer kan gi nøkler til å tolke budskapet som bergkunsten en gang har formidlet. Hun trekker også linjene over Nordmannsslepa og Hardangervidda til rike oldfunn i Hordaland.

Der bergkunsten finnes, kan det ha vært offentlige møteplasser som har fungert som rituelle steder allerede i siste del av steinalder.

- Når en begynner å sette sammen bergkunst og enkeltfunn, trer et interessant bilde av dalen i steinalder og bronsealder fram. Jeg er opptatt av dalgangen og Lågen, fossestrykene og ferdselslinjer fra Larvik og opp til Nore og Uvdal, sier Bente Fønnebø.

Tittelen på arbeidet hennes er "Gropristninger i Numedal" med undertittel "En kontekstuell visuell landskapsanalyse knyttet til et utvalg elementer i dalgangen mellom kyst og fjell i Buskerud".


Artikkeltags