Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) liker ikke at Arbeiderpartiet skyter på direktøren. Han mener Kongsberg sykehus' fremtid må avklares over Nils Fredrik Wisløffs hode.

Del

– Lande kan ikke si at kommunen er forbigått, fordi kommunen har vært dypt involvert i dialogene som har pågått. Kongsberg kommune har også sin varaordfører i styret i Vestre Viken. De har hatt muligheter til å påvirke prosessene, sier han.

– Når Bjørn Tore Ødegården sier han har mistillit til direktøren, er det å rette baker for smed, sier han.

LES: Stoler ikke på Vestre Viken

Buskerud Arbeiderparti har først våknet når sykehuset begynner å bli et politisk problem på Kongsberg, sier Lundteigen.
– Fremtiden er sikret i det øyeblikket statsråden gir en ny styringsbeskjed, sier han.

Har snakket med statsråden

Lundteigen forteller at han selv snakket med statsråden om Kongsberg sykehus onsdag.

– Hun ga svært positive signaler om at det vil bli gjort noe i saken, sier han.
– Nå gir vi Strøm-Erichsen noen dager. Agendaen har vært å legge ned Kongsberg og Ringerike sykehus. Nå må statsråden i klartekst si at Kongsberg skal være et lokalsykehus, med kirurgi og fødeavdeling. Mitt inntrykk er at statsråden er i ferd med å snu.

– Du sier "noen dager"?
– Helt korrekt, jeg forventer at dette skjer fort. Det er åpenbart hva som skjer. Vestre Viken har det vanskelig. De vil ikke greie å legge ned lokalsykehusene etter den agendaen som nå foreligger. Slikt blir det bare uro av.


– Vi trenger en klar beskjed. Når det blir ro i organisasjonen, blir det ikke noe problem å få besatt stillinger, sier han.

Stedlig ledelse

Lundteigen har lenge vært en forkjemper for at en stedlig ledelse kommer på plass på lokalsykehuset.

– Det som går på stoppe nedleggelse av bløtkirurgi, og at sykehuset trenger en direktør har jeg gjentatt mange ganger.

– Det er styringsmodellen som vi her må har klart for oss. Vestre viken får sitt mandat fra Helse Sør Øst. Styret oppnevnes av Helse Sør Øst. Helse Sør Øst får styringsbeskjed fra statsråd Strøm-Erichsen.

– Det var for eksempel hun som grep inn og skrinla bygging av nytt sykehus på Gullaug i Lier. Der så vi styringsmodellen i praksis, sier han og mener med dette at kommandolinjene er svært klare i den sykehusorganiseringen som eksisterer i dag.

– Ødegården må slutte å klage på Nils Fredrik Wisløff, direktør i Vestre Viken. Sykehusets fremtid ligger på statsrådens bord, påstår Lundteigen.

LES OGSÅ: Wisløff benekter skjulte prosesser

– Fra sin forgjenger har Strøm-Erichsen arvet et standpunkt om at Kongsberg og Ringerike skal nedlegges som lokalsykehus. Derfor er det ikke stedlig ledelse, derfor er det forvitring i organisasjonen på alle fire sjukehusene. Med en stedlig direktør mener jeg mener jeg myndighet til alle beslutninger unntatt investeringsbeslutninger, skal tas på sykehuset, sier han.

–Føden-saken var et kupp

Med den klinikkmodellen som finnes i dag, kunne ledelsen sendt over ekspertise til Kongsberg om de ville. Isteden stengte de hele avdelingen. Saken var et eksempel på at det ikke er sagt klart nok at sykehuset skal bestå. Den beskjeden venter jeg på nå, sier Lundteigen.

– Nå har vi en virkelig positiv utvikling. Nå må trøkket settes inn. Det er bred tverrpolitisk enighet i grunnprinsippene om lokalsykehusene. Nå må noe skje, avslutter han.