Det bekrefter fagdirektør Jan Morten Sund i Kommunal- og regiondepartementet overfor Laagendalsposten.

LES: Skulle kutte, men økte egen lønn

Klar paragraf

Det er paragraf 42 i kommuneloven som regulerer slike forhold. Der står det:

«Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.»

- Når begrepet «fylkestinget selv» er brukt innebærer det at fylkestinget ikke har anledning til å delegere slike saker overhodet. Dette er det kun fylkestinget selv som behandler, slår Sund fast.

Når godtgjørelse til politikere på fylkesplan vedtas blir godgjørelsen til fylkesordføreren først bestemt. De øvrige medlemmer i fylkestinget vil deretter motta godtgjørelse i prosentvise andeler i forhold ordføreren avhengig av hvilke funksjoner de har.

LES: – Grådig, uetisk og frekt

Flere godtgjørelser

Ifølge kommunelovens paragraf 41 er det flere forhold som gir grunnlag for godtgjørelse:

§ 41. Dekning av utgifter og økonomisk tap.

1. Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.

2. Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap.

Må rettes opp

Fylkesordfører Morten Eriksrød (H) var ikke klar over lovbruddet.

- Dersom dette er riktig er det en feil på vårt eget delegasjonsreglement. Da må vi korrigere dette så fort som mulig, sier han til Laagendalsposten i det han er på vei inn på Høyres landsmøte i Oslo.