Darbu stasjon står ikke på dødslista

Foto: Drammens Tidende

Foto: Drammens Tidende Foto:

Av og
Artikkelen er over 7 år gammel

I forslag til statsbudsjett kommer det fram at flere lokale togstasjoner må legges ned. Darbu stasjon står ikke på lista over stasjonene som blir borte.

DEL

Sju små stasjoner skal legges ned som følge av en ny grunnrutemodell for tog:

«Nødvendige tiltak for å kunne innføre en ny grunnrutemodell er blant annet å øke kapasiteten for parkering av tog en rekke steder i østlandsområdet. I tillegg er det behov for å etablere flere vende- og kryssingsspor samt å bedre banestrømforsyningen. Flere avganger med nyere tog innebærer i tillegg økte driftskostnader for NSB. Samferdselsdepartementet og NSB er derfor nå også i dialog om en ny trafikkavtale fra 2012.
Ny grunnrutemodell vil ha en positiv eller en nøytral effekt for de aller fleste togreisende, men noen få vil få et litt dårligere tilbud. Sju små stasjoner må legges ned for å gjennomføre forbedringene. Disse er: Hallenskog og Åsåker på Spikkestadbanen, Drømtorp og/eller Langli på Østfoldbanens Østre linje, Steinberg på Sørlandsbanen og Seterstøa, Disenå, Sander og Galterud på Kongsvingerbanen.»

Del på Facebook

Dette vil mest sannsynlig skje i 2014 i forbindelse med den nye grunnrutemodellen som NSB innfører for å styrke kollektivtrafikken på Østlandsområdet,  noe som betyr hyppigere avganger fra vårt område inn mot Oslo.

LES OGSÅ: Sp: – La stasjonen leve

LES OGSÅ: Kjemper for togstopp på Darbu

Krav til bilreduksjon

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å satse videre på å stimulere byområdene til å redusere biltrafikk og å øke kollektivtilbudet.

Signalet er imidlertid et enda tydeligere krav om at kommunene må bidra med restriktive tiltak for å få ned bilbruken. I tillegg satses det på trafikksikkerhetstiltak. Blant annet foreslår regjeringen å bevilge midler til å starte byggingen av midtrekkverk på riksvei 23.

Dette er kollektivkravene for Buskerud:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområder.
   
 • Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør- Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen ogBergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.
   
 • Forutsatt at Buskerud gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, er Buskerudbyen tildelt 90 millioner kroner i 2012.
   
 •  I forbindelse med innføringen av ny grunnrutemodell for togtrafikken i østlandsområdet er det behov for å øke hensettingskapasiteten i Drammensområdet. Det planlegges ombygging av hensettingsområdene på Skamarken og Sundhaugen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2012.
   
 • Regjeringen foreslår å bevilge 61 millioner kroner til prosjektet i 2012.

Artikkeltags