Gå til sidens hovedinnhold

Det kan bli en ny sølvalder

Artikkelen er over 8 år gammel

Mineraljeger Bernt Stilluf Karlsen har sikret seg eventuelle sølvforekomster i Kongsberg og Flesberg.

Prøvene betegnes som interessante.
– Blir det nye sølvgruver i Kongsberg?

– Vet ikke ennå. Vi gjorde et omfattende arbeid i fjor og fortsetter undersøkelsene nå i år, forteller Karlsen, styreleder i Norwegian Minerals group.

– Har dere funnet sølv?

– Når vi leter i gamle gruver, finner vi naturligvis noe sølv, sier han. Selskapet har sikret seg undersøkelsesrettigheter for Kongsberg og Flesberg kommuner, videre Sigdal, Øvre Eiker, Modum og Ringerike, helt til grensen mot Oppland.

– Det er et flerårig prosjekt hvor vi kombinerer data fra en rekke kilder. Blant annet flymagnetiske målinger, leting på bakken og prøvetaking av sedimenter og fjell.

– Vi er ennå i undersøkelsesfasen. Prøvene fra 2012 er på analysestadiet, forteller Karlsen.
Han opplyser at selskapet fikk rettighetene i 2011 og har siden tatt 70 steinprøver fra 94 besøkte historiske sølvforekomster.
Karlsens selskap har sikret seg undersøkelsesrett for området. Det er dermed ikke anledning for andre å ta for seg av edel malm. I fjor tok de 462 prøver i området. Grus fra bekker er en viktig kilde til informasjon.

– Dette er en del av et stort program som foregår over flere år, sier han.

Gruveåsen er også analysert

Bernt Stilluf Karlsen forklarer at det er viktig å få bilde av helheten, derfor ser de også på det fredede området for å få informasjon. Gruvedrift her, blir det ikke.

– Det fredede området er lite i forhold til resten, sier Karlsen.
Det som foregår nå, er det som i henhold til den gamle Bergloven ble kalt muting. Bergloven ble avløst av Mineralloven 19. juni 2009. Muting heter nå undersøkelsesrett og det som før het utmål, heter nå utvinnelsesrett. Men så langt har ikke selskapet kommet.
Karlsen sier at han har registrert oppslagene om mannen som i fjor ble tatt for å drive ulovlig gruvedrift.

– Det litt artige her er at sølv han har funnet etter 2011 juridisk er vårt, sier Karlsen.
Den legale letingen vil fortsette i år. Blant annet skal de foreta omfattende undersøkelser av bekkesedimenter.
Det skal tas 600 prøver. Noen funnsteder vil bli sjekket på ny. Om det en dag blir ny gruvedrift i Kongsberg og Flesberg, vil det sannsynligvis skje til å skje i canadisk regi.

– Norwegian Minerals Group har rettighetene, selskapet er eid er eid av Dalradian resources fra Canada.
Dette selskapet er igjen eid av canadiske pensjonsfond, opplyser Bernt Stilluf Karlsen.


 

Kommentarer til denne saken