Han sparte ikke på kruttet da han dro fram saken som et eksempel på hvor galt det kan gå uten stedlig ledelse.
– Mangel på ledelse den gang var katastrofal, sa han.

Han brukte saken som et eksempel på at klinikkmodellen ikke fungerer bra nok.
Han er også bekymret for det som har skjedd i etterkant i saken, fordi Føden ikke har fødselstall i nærheten av hva de hadde før avdelingen ble stengt.

Del

Ledelsen lyttet tause til denne kritikken.
Brit Strandrud (Frp) sa at det som skjedde ved årsskiftet i fjor var en nødløsning, uten at det ble en fullverdig fødeavdeling igjen etterpå.

LES OGSÅ: Vestre Viken ble møtt med sterke krav

Klinikksjef Jardar Hals sa at det er utarbeidet en brosjyre som gir gravide klar melding om tilbudet ved fødeavdelingen i Kongsberg.

Laila Irene Johansen (Ap) mente at ledelsen  må spre budskapet bedre til fastlegene i distriktet, da det er disse som er de gravides rådgivere.

Dette tok Jardar Hals med seg og lovte å sjekke status for informasjon til legene og etterkomme kravet om bedring, dersom det ikke er informert godt nok.

Nedskjæringene i Vestre Viken vil også ramme fødeavdelingene i Kongsberg og Drammen. Det er ennå ikke sagt konkret hvordan og hvor kuttene vil slå ut.

LES OGSÅ: Wisløff benekter skjulte prosesser
LES OGSÅ: Vi stoler ikke på Vestre Viken
LES OGSÅ: – Ap skyter på feil blink