Han er ikke nådig mot sine kollegaer i toppen av fylkespolitikken.

1,5 millioner til seg selv

-Bakgrunnen er at de i det stille har betalt ut nær 1,5 millioner kroner ekstra til seg selv for 2011, i strid med fylkestingets klare budsjettvedtak. Fylkestinget vedtok i 2010 at alle folkevalgte skulle få en reduksjon i godtgjøringa med fem prosent i 2011. Nå viser det seg at dette har blitt nullstilt og at alle folkevalgte har fått fem prosent ekstra godtgjøring helt tilbake til 1. januar 2011, sier Stegane til Laagendalsposten

- Jeg er rysta over at ledende politikere i fylket kan være så freidige, og at de gjør dette uten å ta opp sak i fylkestinget. Pengene er jo allerede utbetalt. Det er i strid med regler for offentlig forvaltning, og jeg stiller store spørsmålstegn ved lovligheten av vedtaket, legger han til.

LES OGSÅ: Skulle kutte, men økte sin egen lønn

Overforbruk

Det var under fylkestingets samling forrige uke overforbruket ble avdekket.

- Forhandlingsutvalget med toppene i H, Ap og Frp har, uten å konsultere fylkestinget, lagt dødt vedtaket om fem prosents reduksjon og har i stedet bevilga seg sjøl solide økninger. Det er ikke bra for troverdigheten til fylkesordfører Morten Eriksrød (H) varaordfører Britt Stranderud (Frp). Det var Høyres gruppeleder Terje V. Kopperud som fremma forslag om ekstrabetaling med virkning tilbake til 1. januar 2011, og dette ble vedtatt enstemmig i forhandlingsutvalget i begynnelsen av mars uten at protokoll ble lagt fram for fylkesstinget, sier Stegane.

Fikk 30.000 ekstra

Stegene har selv fått en ekstra godtgjøring på nær 30 000 kroner.

- Jeg tok opp saken i fylkestinget, men ble møtt med taushet og bortforklaringer. Dette vitner om grådighet. Det er uetisk, frekt og sannsynligvis ulovlig. Forhandlingsutvalget har ikke mandat til å gjøre endringer i strid med fylkestingets vedtak, hevder Stegane.