– Jeg er særdeles fornøyd med at Kongsberg sykehus har fått bløtdelskirurgien inn i funksjonsforelingsprosessen. Det at vi nå får ortopedisk operasjonsstue, gjør meg enda bedre fornøyd, sier Laila Irene Johansen, styremedlem i Vestre Viken.

Del på Facebook

Vedtaket ble enstemmig bifalt på styremøtet på Sjukestugo i Ål i Hallingdal torsdag ettermiddag.
Johansen noterte seg også direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsens utsagn om at økonomien i foretaket hviler på driften i enkeltavdelingene, 43 i tallet, sortert under seks klinikker.

– Det å få et bedre innblikk og bedre kommunikasjon ned til gulvet i organisasjonen, ser jeg på som viktig, sier Johansen.

– Dette er ganske nye toner fra Helse Sørøst. Kan du linke dette opp mot ønsket om stedlig ledelse i Kongsberg?
– Vestre Viken har en klinikkmodell, men jeg tror ikke denne er til hinder for en stedlig ledelse også, sier hun.
Hun sier at Mikkelsens utsagn kan tale positivt for enkelte avdelinger i Kongsberg som faktisk drives godt.

Vestre Vikens direktør, Nils Fredrik Wisløff har tidligere uttalt at det ikke finnes øremerkede midler til en operasjonsstue i Kongsberg. Men han snudde i saken og uttalte på foretakets hjemmesider tidligere i august at ortopedisk operasjonsstue på Kongsberg bør realiseres straks.

LES OGSÅ FRA VESTRE VIKENS STYREMØTE I GÅR:Fokus på hverdagsdrift