Om ikke det  var nok så ga de det også tilbakevirkende kraft. Det koster fylkeskommunen 1,42 millioner kroner, skriver Drammens Tidende.

Skulle spare

I desember 2010 går daværende gruppeleder for Ap, Anne Sandum, på talerstolen i fylkestingssalen. Hun foreslår at godtgjørelsen til de folkevalgte skal kuttes med fem prosent i 2011. Sandum foreslår også å redusere godtgjørelsen til fylkesutvalget fra 25 til 20 prosent av fylkesordførerens lønn.

– Vi må vise at vi tar vår del av innsparingene som må komme, sier Sandum fra talerstolen.

Ap får støtte fra SV, Venstre og Senterpartiet. Dermed reduseres utbetalingene til fylkespolitikerne slik Sandum har foreslått.

Tilbakevirkende

Vedtaket gjorde at fylkesordførerens godtgjørelse ble redusert med 42.000 kroner fra 2010 til 2011. Godtgjørelsene til de andre fylkespolitikerne beregnes ut fra hvor mye fylkesordføreren får.

Men i april i år reverserte Forhandlingsutvalget hele kuttet og ga vedtaket tilbakevirkende kraft. Det medførte at politikerne fikk etterbetalt til sammen 1,42 millioner for å kompensere for kuttet de selv hadde vedtatt.

Forslaget kom fra Høyre og Frp, som har henholdsvis to og én representant i Forhandlingsutvalget.  Men også Aps to representanter stemte for forslaget. De innrømmer at det fremstår som noe merkelig.

Var mot, stemte for

– I utgangspunktet ønsket ikke vi å stemme for, men i Forhandlingsutvalget har det vært sedvane å finne fram til enighet, sier Anne Sandum.

– Vi ville ikke omgjøre kuttet på fem prosent, men vi kunne gå med på en økning i godtgjørelsen så lenge den ikke var større enn gjennomsnittlig lønnsøkning for de ansatte.

For å få et enstemmig vedtak, stemte altså Ap for et forslag de egentlig var imot.

– Vi fant ut at istedenfor å protestere og bli nedstemt, ville vi være med på ferden, sier gruppeleder Roger Ryberg.

– Hvilket signal tror du det sender til velgerne?

– Denne saken ville vi tapt uansett, svarer Ryberg.

Ingen kommentar

Gruppeleder for Høyre, Terje Vegard Kopperud, står som forslagsstiller i Forhandlingsutvalget. Han ønsker ikke å si noe som helst om bakgrunnen for forslaget.

– Dette er en del av forhandlingene i utvalget. De er ikke offentlige, og det forholder jeg meg til, sier Kopperud.

Fylkesordfører Morten Eriksrød (H) henviser til sin gruppeleder, mens fylkesvaraordfører Britt Homstvedt (Frp) ikke ønsker å si noe som helst om hva som ligger bak beslutningen om å kompensere for lønnskuttet i 2011.

– Det har jeg ingen kommentar til. Et forhandlingsutvalg er et lukket forum. Det er helt imot reglementet å uttale seg om hva som foregår der, sier Homstvedt.

– Jeg vil bare vite hvorfor du stemte som du gjorde.

– Nei, du får ikke det. Du prøver å få meg til å bryte noen regler, svarer Frp-politikeren.

­– Hvor mye penger utgjorde det for deg personlig?

– Det har du heller ingenting med, svarer Homstvedt.

– Det er offentlige midler.

– Ja, det er det. Og jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor jeg skal fortelle en journalist hvor mye ekstra jeg fikk, sier Homstvedt.

– Jeg er lojal mot vedtaket i Forhandlingsutvalget og derfor vil jeg ikke uttale meg.