Dette kommer fram i strategidokumentene som administrerende direktør Nils Fr. Wisløff har lagt fram. Arbeidsgruppen som har vurdert fødetilbudet anbefaler at fødetilbudet for Drammen og Kongsberg samles i Drammen.

LES STRATEGIDOKUMENTET HER

Gruppen mener at dette vil «sikre flere pasienter et fødetilbud i tråd med nasjonale kvalitetskrav og bidra til et mer likeverdig fødetilbud til hele Vestre Vikens befolkning. Det vil også redusere bruk av ressurser til beredskap og konvertere hvilende vakttimer for leger til aktiv pasientbehandling. Den økte reiseavstanden for fødekvinnene som berøres er håndterbar.»

Del på Facebook

Det blir også foreslått at akutt kirurgisk behandling ved sykehusene i Kongsberg og Drammen skal samles i Drammen, mens planlagt operativ virksomhet fortsetter begge steder.

"Utviklingen innen det kirurgiske fagfeltet vil gjøre det enda mer krevende å rekruttere fagfolk i tiden som kommer", heter det i forslaget. Nå skal disse anbefalingene ut på høring og det kommer til å bli en hard kamp for å beholde disse funksjonene.

Ordfører i Kongsberg, Vidar Lande, reagerer sterkt på beskjeden som nå kommer fra Vestre Viken.

– Det er helt uholdbart å legge ned føden og akuttkirurgien. Vi vil kjempe hardt for at disse funksjonene skal bestå når saken nå kommer ut på høring, sier han.

LES OGSÅ: Laila Gustavsen (Ap): Garanterer for fødeavdelingen

Kari Anne Sand (Sp) er ikke overrasket over signalene.

– Jeg er ikke overrasket, men det er svært dramatisk. Nå må vi bare forsøke alt vi kan å påvirke beslutningstakere på alle plan. Ikke minst er det viktig at hele kongsbergsamfunnet, næringslivet inkludert, står opp for at vi får beholde disse funksjonene. Men til slutt er det helseministeren som har den endelige avgjørelsen, sier Sand.