Vinneren av arkitektkonkurransen ble: The Silver Factory.

Bak prosjektet står en blanding av norske og nederlandske arkitekter:

  • Mecanoo Architecten (Nederland)
  • Code arkitektur AS (Norge)

Erik Løfsnes, leder av juryen, fortalte om bakgrunnen for valget de har gjort.

Det var tilnærmet full kantine i Kongsberg rådhus. 
Det er kommet inn sju forslag til konkurransen, og vinneren får 300.000 kroner.
Planen er å bygge til sommeren.

Jurymedlem Joakim Kasin Jakobsen representerer de unge, og han føler at han har blitt hørt i arbeidet til juryen.

Jurymedlem Jan Erik Korssjøen mener kulturhusfunksjonen ser ut til å bli godt dekket i prosjektet.

Løfsnes sier at vedtaket til juryen er enstemmig, og The Silver Factory ble vinneren.

Ordfører Vidar Lande sa rett etter kåringen at dette er en utrolig viktig milepæl for realiseringen av KKP.

– Dette er et grep som kommer til å knytte bydelene nærmere sammen, og gi kulturinstitusjoner et løft.

– Vi bygger KKP for dere, og spesielt generasjonen Joakim representerer – og de som er enda yngre. Det er de som skal bo i Kongsberg i framtiden, sier Lande.

Se alle de sju forslagene her!

Se juryens uttalelse her:

Og her kan du se og høre hva ordfører Vidar Lande sa rett etter offentliggjøringen av vinneren:

Kommentarer fra gammel system:

 
Skeptisk • 22 days ago
 
Hei. Noen som kan fortelle meg HVORFOR KONGSBERG BIBLIOTEK skal inn i KKP, de har et mega bra og velfungerende bygg. De ligger i sentrum i nærheten av tog og busstasjon, skoler og hotell. Så hvorfor gå mot strømmen å flytte noe som fungerer.
 
26 6
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
janmb Skeptisk • 22 days ago
 
Godt spørsmål. Det er langt ifra det første eksemplet i nyere tid på at kommunen bruker store summer på å bygge ned noe som fungerer, eller i beste fall bruke penger på totalt meningsløse måter, så kanskje det faktum at det er velfungerende per i dag er nettopp grunnen til at det må endres på.... Go figure.
 
22 4
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Ingegerd Skeptisk • 22 days ago
 
Det vises til Leserbrev i Lp 13-06-2012 fra Styret i Norsk Bibliotekforening avd Buskerud (NBF) som sier dette om eventuell flytting av biblioteket fra dagens sentrale beliggenhet:
"Biblioteket og KKP
For NBF avd Buskerud virker det uklart hva brukerne av folkebibliotekets
tjenester vinner på å flytte folkebiblioteket sammen med høgskolen.
Dersom resultatet blir mindre lokaler og dårligere tilgjengelighet, er biblioteket bedre tjent med å være der de er ,
og heller fortsette der, det gode arbeidet de gjør med å videreutvikle tjenestene"
http://nbfbuskerud.org/wp-cont...
 
16 6
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Annie Ingegerd • 19 days ago
 
Jeg synes også at Biblioteket er best der den er - som mangeårig storbruker av biblioteket ser jeg at det blir lite brukt av meg ved flytting! Ganske enkelt fordi det blir vanskelig å komme til, da parkerings muligheter blir mindre og/eller plundrete. Det er tegnet inn 55 plasser i vinner løsningen. Dessuten er det ikke tatt høyde for Devotek, som er et meget velykket og viktig tillbud til byens skole ungdom (barnehager og inni blandt) Så åpent et plass kan heller ikke fungere bra da selve bygget vil ha lengre åpnings tider enn bibliotek, det kan ikke stå åpent og ubetjent. Som leseplass til studenter ville jeg si at den tanken er fåfenkt - det er formye lyd og forstyrrelser der siden biblioteket brukes mye av skoleungdom. Studenter som leser trenger stillhet, det husker jeg selv var vesentlig når jeg var student.
 
8 3
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Birgitte Edvardsen • 22 days ago
 
Synes det er veldig veldig trist å se hvordan denne posessen har utviklet seg. Tenk om vi kunne ha starta med det mange er enige om - hvordan få et nytt kulturhus? Det burde vært utredet med behov og muligheter - og finansiering - og beliggenhet. Dessverre er det tydeligvis ikke det saken dreier seg om, det er så vidt jeg kan forstå bare et vikarierende argument for å få litt forståelse for å flytte høyskolen. Jeg er fra Kongsberg, og kjenner ganske mange - ingen er for dette prosjektet i utgangspunktet. Kun delen med kulturhus har støtte. Mange har forrsten mistet interessen for hele greia, det spiller ingen rolle hva vi mener, det blir ikke hørt uansett. Noen burde helt klart ha samla inn noen underskrifter - eller organisert et fakkeltog, tror vi hadde blitt mange.
 
28 7
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Larsen • 23 days ago
 
Skal Løfsnes være med videre???
Det blir for dumt !!
 
49 16
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Petrine • 23 days ago
 
Hvis Ap er så sikre på at de har flertallet av kommunens innbyggere med seg i KKP-saken så burde de ta sjansen på en folkeavstemming. Da har de da ingenting å tape, eller hva?
 
44 15
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
neriko Petrine • 23 days ago
 
Du kan være sikker på en ting: Det tørr de ikke!
 
29 12
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Teknologistudent Petrine • 22 days ago
 
Ser at enkelte venter på Riksantikvaren. Vi får bare slå oss til ro med at ingen kommer og redder oss. Men det er jo rart
at ikke et flertall av kommunens borgere har noe de skulle sagt. Legg merke til at de siste dagers diskusjon om BDO
rapporten nå er "glemt" og man skifter fokuset til hvor fint og flott
dette er for å dekke over at de er for INKOMPETENTE til å ta ansvar for det som
er kommet frem av snusk. Folk i hele landet sitter og ler av folk i Kongsberg
som lar seg lure og R**kjøre av byens politikere som tar seg friheten til å
trumfe igjennom mindretallsavgjørelser ved at de skifter standpunkt etter
valget. Misforstå meg rett, Konseptet KKP hadde mye bra i
seg, men prosessene har vært preget av hastverk, snusk og maktspill for å unngå
at befolkningen får være med på avgjørelsene. Derfor er vi mot KKP i nåværende
form. vise forøvrig tl diskusjonen her: http://laagendalsposten.no/nyh... rundt Hibu
 
23 9
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
neriko • 23 days ago
 
– Vi bygger KKP for dere, og spesielt generasjonen Joakim representerer –
og de som er enda yngre. Det er de som skal bo i Kongsberg i framtiden,
sier Lande.
Pisspreik! Du og dine bygger for deres eget megastore egoer. Det burde reises en skamstøtte over AP og deres støttespillere i Kongsberg.
 
51 19
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Christer Hoel neriko • 22 days ago
 
Så får vi se da, hvem som blir sittende i lukrative stillinger i den daglig ledelsen av KKP og hvem som får fete styrehonorarer i samme selskap - forutsatt at KKP-bygget virkelig kommer på plass etter planene. Vi skal ikke se bort fra muligheten for at det i tilfelle vil omfatte noen kjente navn. Antakeligvis kan slike utsikter forklare enkeltes iver etter å få KKP.
 
22 10
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Teknologistudent Christer Hoel • 22 days ago
 
bare å ramse opp de som har vært sentrale i prosessen og de som har sittet i juryer og utvalg som har gjort dette mulig...
 
13 6
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Kongsbergenser Christer Hoel • 21 days ago
 
Når man snakker om andre avslører man for all verden hvem man selv er.
 
4 10
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
aabb • 23 days ago
 
Satser på at Riksantikvaren kommer og redder oss.
 
44 18
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
bergmann aabb • 23 days ago
 
Tror ikke vi skal satse alt på riksantikvaren.. Her må folk si fra, og i Norge betyr det vanligvis fakkeltog. Kongsberg er jo gode på det : ) Tror mange tusen hadde blitt med på fakkeltog for å redde det unike gamlebymiljøet vårt fra slik kjøpesenterarkitektur.
 
41 15
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
neriko bergmann • 23 days ago
 
jeg blir med!
 
28 15
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Tressie neriko • 23 days ago
 
Ja takk til utvikling av Kongsberg. Men; et slikt prosjekt virker lite gjennomtenkt, ikke minst plasseringsmessig. Hvorfor må det på død pg liv bygges i haspa? Som nevnt over tviler jeg på at riksantikvaren kommer til å gjøre noe. Fakkeltog? Tror helt klart det hadde blitt godt oppmøte!! Men det krever at noe tar et skikkelig tak mtp organisering etc.
 
22 15
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Joakim Aanstad Tressie • 23 days ago
 
"Hvorfor må det på død pg liv bygges i haspa?" Grunnen til er vel at det er mange parkeringsplasser der som kommunestyret vil ha vekk. Folk skal jo sykle i Kongsberg og ikke kjøre bil. Da trenger vi ikke parkeringsplaser. Problemet er bare at de folkene som bestemmer i denne byen ikke tenker på de som er tilreisende. De skal komme med buss eller tog. Det er sikker fint med ett bygg som dette, men det passer ikke inn der. Hvorfor må absolutt alt av slike bygg skvises inn i sentrum.
 
22 11
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Petrine Joakim Aanstad • 23 days ago
 
Men legg merke til at det er satt av plass til 70 parkeringsplasser for kommunens ansatte.
Hvorfor skal ikke de bruke buss, sykkel og beina slik de har bestemt at vi skal gjøre???
 
22 8
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Teknologistudent Petrine • 22 days ago
 
De er for fine til det... Når det ikke lenger er mulig å parkere i setrum, da handler jeg heller andre steder. Når jeg skal handle, er det jeg som er kunden, og har man ingen steder jeg kan parkere, da handler jeg ikke der. Buss utgår jo, for det går knapt en buss forbi der jeg bor.
Håper de fjerner ALL parkering, så går det bare et par år før alle er konkurs. Da kan vi heller finne ut hvordan vi skal få kundene tilbake. Når ingen tjener penger vil man kanskje skjønne at det må parkeringsplasser til om folk skal komme inn til byen.I drammen sliter de fortsatt med å få kundene tilbake til sentrum etter et lignende stunt..
 
21 7
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Chris4362947 bergmann • 23 days ago
 
Husk høygaffler også, blir ikke ordentlig bondeopprør kun med fakler. Men hvem sitt hode er det vi skal kreve satt på staur når vi står utenfor kongsborgen... eh jeg mener Rådhuset?
 
 
 
9 17
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
janmb aabb • 23 days ago
 
Får inderlig håpe det.
At de velger et alternativ som primært legger opp til å bygge over en parkeringsplass på totalt flere hundre plasser, per i dag brukt fra alt til vestsidens kunder, vestsidens ansatte, kommunen selv, og ikke minst pendlere til Telemark er ikke overraskende, men like fullt tragisk.
Dette er hvertfall 100% i gal retning når det gjelder revitalisering av vestsida. Kommunen kjører en veldig tydelig reguleringslinje på at det skal være butikker på vestsida. Ingen kompetent forretningsperson vil noen sinne ønske å satse på å etablere seg med butikkvirksomhet i et område der biltrafikk langt på vei er utelukket. For de langt fleste typer butikker er kunders bruk av bil en klar forutsetning.
 
34 14
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Christer Hoel janmb • 22 days ago
 
Ja, og derfor er dette ikke oppskriften på utvikling, men derimot avvikling.
 
18 8
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
ABC janmb • 23 days ago
 
Dette er "100% i gal retning" ... Har du en visjon om hva som er 100% riktig retning? Når det gjelder din vurdering av "kompetansen til foretningsdrivende" på Vestsiden så håper jeg du på et eller annet tidspunkt kan ha glede av noen av tjenestene eller varene som er å få kjøpt på Vestsiden. Med eller uten bil. Apotek
1 Asiamat Asvo
torget Bakeriet/"Sørensen" Bergverksmuseet Bio Heliform
Klinikk Brillehuset Bryn AS Bøhmer &
Co Christian's
Kjeller Coop Det Norske
Myntverk Dolly
Dimple's Eplebarn Flügger
Farge Fuji
Sushi Galleri
Jul Galleri
Åker'n Glade
Kongsberg Biff AS/Bighorn Go
Promotion Hanne Englund
Keramikk Huset Karis
Salong Kiwi Kombi Kiosken Kongsberg
Bandasje Kongsberg
Begravelsesbyrå Kongsberg
Fotklinikk Kongsberg
Glassblåseri Kongsberg
Renseri Kåre
Malony Lars
Tyldum Nail by Irma
og Reneè
Velvære Nytorget
Hårsenter Nøtteliten Peckels
Restaurant Pelsverkstedet Posten Restaurant
Opsalgården Rigmor
Husøy Rolf
Liane S.N. Hairfiks
Salong Salong
Fønix Sandeltre
Naturklinikk Sjus as Strikkestua Studio
S Turistkontoret Vanberg
Trykkeri Vestsida
Solstudio Vinmonoolet WoolMe
 
10 13
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
janmb ABC • 22 days ago
 
"Har du en visjon om hva som er 100% riktig retning?"
Riktig retning, dersom man faktisk mener at man skal ha et blomstrende butikkliv på vestsida er at det må være lagt opp til både at man kan kjøre til dette området og parkere der. Ikke nødvendigvis foran inngangsdøra til hver enkelt butikk, men innen rimelig nærhet.
Jeg benytter selv mange butikker på vestsida, men det er fordi det per i dag er mulig å bruke bil. Om den muligheten forsvinner er det også utelukket å benytte disse butikkene, da blir det å bruke alternativer andre steder isteden.
 
20 4
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Teknologistudent ABC • 22 days ago
 
Å lage 3 meter med liste hjelper jo ikke noe... ;)
 
20 6
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Guest70 ABC • 23 days ago
 
Du må ikke blande butikker/cafeer/resturanter med bedrifter som det norske myntverk, bergverkmusset, vannberg, posten, polet, Bryn, bøhmer, legekontoret etc.(kontorer) Hvis du mener at disse butikkene/cafeene/resturantene er noen gullgruver tar du feil. På vestsia bruker jeg med flere kun apoteket, torget, polet, asiabutikken og posten.
 
23 9
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Hedvig • 23 days ago
 
Denne type arkitektur vil ødelegge det fine helhetsintrykket av den stilepoken som allerede er på vestsida.
 
35 14
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Teknologistudent Hedvig • 22 days ago
 
Om man ser hvilke "kvalifiserte" mennesker som har sittet i juryen, er dette ikke vanskelig å forstå... De har fått akkurat de menneskene de ville i juryen, tro på ingen måte at valget av jurymedlemmer var tilfeldig... Men vakkert var det jo ikke.. Sykt at disse favoriserte og spesielt "uplukkede" menneskene skal avgjøre noe så betydningsfullt.
Vet ikke om jeg skal le eller grine.
 
21 7
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Solan • 23 days ago
 
Kongsberg trenger kanskje et løft. Men hva er vitsen med å bruke så mye penger når det befinner seg MAKSIMUM 1000 personer i byen per dag. Kongsbergs innbyggere bruker byen kun til å reise gjennom. Det er bare under Jazzen og på 17. mai at vi ser folk bruke byen. Mao, bortkastede penger!
 
27 11
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Bla bla Solan • 23 days ago
 
Kongsberg folk er ute mennesker. De trives i naturen... ikke i byen!
 
20 6
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Solan Bla bla • 22 days ago
 
Nettopp!
 
10 6
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
bbaa Bla bla • 21 days ago
 
Snakk for deg sjæl. Asfalt er tingen - og gjerne ny arkitektur ikke gamle trebygninger som det går 13 av på dusinet. Ser flere folk i byen en søndag, en de gangende jeg har forvilla med ut i naturen.
 
3 11
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Teknologistudent • 21 days ago
 
Men ikke et kløyva ord om det riksantikvaren sa i papirutgaven dagen etter om at de må kappe bygget i høyden, er ikke interessantåta opp på nettutgaven det da eller?
 
12 3
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Stian • 23 days ago
 
Hvorfor skal dette være så negativt? Ja, det er snakk om mye penger. Men hvorfor skal man unngå å satse? La oss få et skikkelig samlingspunkt. La oss få litt fornying. Jeg er selv innflytter til byen. Og det er definitivt ikke bare positive inntrykk jeg har. Ut fra befolkningstallet skulle vi tro at det var litt liv og røre i byen, men det føles mest som om jazzen er eneste dagene i året hvor folk beveger seg ut av sin hjemme-/jobbsfære. Men ser jeg noen grunn til å være negativ? Nei. Jeg elsker denne byen. Mulighetene. Det ER faktisk mye som skjer i byen. Se bare på Mølla. Støtt og stadig ting som skjer der. Et godt ungdomstilbud. Mange konserter for alle grupperinger. Nei, vi får ikke de største artistene hit, men likevel store navn. Jeg savner fjell og fjord, men synes likevel naturen her er glimrende. Skrimfjella er glimrende. Vi har Blefjell, Knuten etc. Det er fantastisk å vandre rundt i område Funkelia - Knuten. Inspirerende og imponerende. Oppleve all historien som ligger der som en åpenbaring. Sportstilbudene er mange. En stabil vinter, stabil sommer. Gode sykkelmuligheter, veldig gode langrennsmuligheter. Skisenteret er ikke det mest spennende, men et aldeles glimrende tilbud "rett ved inngangsdøra". Vi har kort vei til Hardangervidda. Vi har kort vei til fjorden. Vi har kort vei til Drammen og Oslo, og et godt kollektivtilbud til/fra byen. Og nå får vi forhåpentligvis denne kunnskaps- og kulturparken. En ny giv for byen blir det forhåpentligvis.
 
57 31
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Tressie Stian • 23 days ago
 
Jeg er 100% enig i mye av det du sier. Byen trenger et løft, og da må det selvfølgelig satses. Problemet er, som også mange påpeker, at utformingen av dette prosjektet ikke henger helt på greip. Selve prosessen har heller ikke vært god. Jeg sier ikke at prosjektet blir mislykket, men jeg tror det finnes bedre løsninger. Men ja takk til et mer levende Konsgberg.
 
34 7
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
aahb Stian • 23 days ago
 
Til Stian. Ja, Kongsberg er en fin småby med flott natur og en fargerik og interessant historie. Dertil har vi et av landets mest vellykkede industri-og teknologimiljøer med en mengde interessante og trygge arbeidsplasser. Blant Kongsbergs befolkning er det svært mange velutdannede, resurssterke mennesker.
Lenge var vi imidlertid underlagt økonomisk administrasjon v/Robek; byen har akkurat begynt å kunne planlegge selvstendig og se fremover igjen "for egen maskin". Da er det ekstra viktig at kommunen ikke "forstrekker seg" og tar dumme avgjørelser. En slik dum avgjørelse er for eksempel KKP med Bolten AS i følge finansbladet Kapital, Høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, BDO-rapporten og et stort flertall av Kongsbergs befolkning. Mot dette prosjektet er det så mye motstand i byen at bare det burde få det marginale flertallet av komunnestyrerepresentanter til å TA TIL VETTET!!
 
50 26
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
bergmann Stian • 22 days ago
 
Jeg tror ingen er negativ til at Kongsberg fornyer seg, men vi må ta vare på det lille vi har tilbake som er gamlebymiljøet på vestsiden. Det er en forpliktelse vi har, og det er bla. kirketorget som gjør at Kongsberg er Kongsberg. Firkantede kommunebokser har alle norske byer, men få byer har vært så historieløse at de har satt dem midt i et unikt gammelt bygningsmiljø. At vi må ødelegge dette for å få til fornyelse i byen er tull, og en ønsket misforståelse, fordi noen har private interesser i å presse gjennom dette gale prosjektet. Håper alle har lest siste nummer av Kapital.
 
23 11
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Annie bergmann • 21 days ago
 
bergmann - den alle siste nummer av Kapital mener du?
 
4 3
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Annie Annie • 19 days ago
 
Det er visst nr.18, har ikke fått lest artikkelen ennå.
 
0
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Tore Døskeland Stian • 23 days ago
 
Hei Stian, vi bør unngå og satse/gamble fordi det IKKE er Kongsbergs kommunes ansvar hverken og bygge eller drifte en høyskole. Vi som er imot KKP er hverken imot fornyelse eller endringer, men veldig redd for at KK faktisk skal gå på en økonomisk kjempesmell. Nå er jo ikke valgte samarbeidspartner og saksbehandlingen rundt denne spesielt god heller. Ellers er jeg enig med deg i alt du sier.
 
34 22
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Jo Stian • 23 days ago
 
Helt enig med deg. Dette er positivt. Og det vil knytte begge sider av byen på en flott måte.
 
31 21
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Jennie Stian • 23 days ago
 
Helt enig med deg!
 
18 16
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Kongsbergenser Stian • 23 days ago
 
Jeg kan bare si meg helt enig med deg Stian.
Dette er noe byen vår trenger.
 
13 16
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Annie • 23 days ago
 
Så vidt jeg kunne se var det 55 parkerings plasser i kjelleren! Når det var fullt på Haspa en dag i sommer, telte noen 125 biler, samme dag telte vedkommede 350 biler utenfor Hibu! Jeg bare nevner det!!! I mange år har jeg brukt biblioteket mye - tror det blir slutt hvis dette bygget blir byggd, for jeg kommer nok ikke til. Jeg er en av de som trenger bil i det daglige livet. Kinoen er fin der den er - hvor mange andre byer har en rund kino bygg? 3 saler? største med plass til 400? Det er mindre enn den eksisterende? I likhet med folk flest går jeg ikke på kino noe særlig lenger. Kiwi er borte, samt Jeppes, antagelig Liane og......Ikke akkurat progress.....
 
26 11
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Annie Annie • 19 days ago
 
"Kolben" på Kolbotn har vært brukt som et eksempel på hvordan det kan gjøres innenfor et kommun. Når det gjelder parkering ved Kolben er det slik at P-huset under bygget er tiltenkt Kulturhuset og kjøpesenteret, og det er romslig. Kostnadene er slik;- gratis de første 2 timer, så kr.20 per time, eller maksimum kr.100 per dag. Kommune ansatte har gratis parkering på 2 plasser som er eid av kommunen et stykke borte fra bygget. Kommunen har ikke egne plasser i eller rett ved huset. Jeg føyer også til at det er en høy åpen plass inn i bygget, men der er det glass helt opp til taket i alle gangene (ellers kunne det bli stygge ulykker pga høye fall)Lyden forplanter seg ganske godt oppover og.
Jeg har selv sett deler av bygget, og informasjonen har jeg fra min datter som er Virksomhetsleder der. Bildet Lp har brukt som et sted for ungdom viser faktisk kontorer, og utleie rom der man må ta alt med, inkludert bestikk, asjetter og kopp. Løs inventar blir stjålet!
Studenter har ikke råd til kr.100 per dag, de burde i det minste få gratis mot egen skilt for studenter, og ansatte får slite med resten av de som vil evt. sogne til bygget. Og for all del ikke gi administrasjonen til Q-park. Nei manglende hensyn til parkering alene er nok til å stanse hele galskapet.
 
10 2
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
janmb Annie • 22 days ago
 
Kongsberg vil miste mange, mange studenter på en slik omlegging, og ettersom andre studiesteder vil bli mer attraktive sammenlignet med oss vil det også bety at kvaliteten på de studentene som faktisk havner er blir lavere.
Det er jo flott for Kongsbergs næringsliv...
 
19 7
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Joakim Aanstad • 22 days ago
 
Stian: Du har rett i mye her. Et sånt bygg er sikkert fint det, men som mange skriver her er det stor uenighet om plasseringen og planlegging rundt dette bygget. Hvorfor må det absolutt skvises inn der det er planlagt nå. Jeg tror som jeg nevnte før her at grunnen til det er pga at det er mange parkeringsplasser der som kommunen vil fjærne. Hadde dette blitt bygd der høyskolen ligger i dag og det faktisk er plass til et slikt bygg, hadde saken vært en annen
 
16 6
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Kongsberggutt • 23 days ago
 
Er flau over å være født og oppvokst på kongsberg,når'n ser hvordan byen blir behandla. Her presser dem frem ett bygg som overhodet ikke passer nedi haspa. Og hvorfor skal dem på død og liv ødelegge en grønn perle ibyen. Hvis noen drar igang ett fakkeltog med protest mot detta her, så er jeg med. Har en vond magefølelse at politikerne ikke bryr seg om kommunens innbyggere. Dem tenker kun på seg sjøl og sin egen profit, når dem bruker flere millioner på noe sånt. Og noe annet jeg spør meg sjøl om. Hvordan kan dem bestemme det her når dem driver granskinga av løfsnes og gjengen. Her er det ugler i mosen. Redd detta er takk og farvel tel gode gamle kongsberg.!!
 
36 20
Reply
Share ›
Twitter
Facebook
Link
 
Tressie Kongsberggutt • 23 days ago
 
Jeg er også oppvokst i Kongsberg, og deler forsåvidt dine meninger. I utgangspunktet er jeg negativ til dette prosjektet slik som det er blitt utformet. Men; i den siste tiden har jeg også tenkt litt på hvordan vi Kongsberg folk forholder oss til forandringer. Det er ekstremt mye negativitet her når det er snakk om forandringer i byen våres. Noe er selvfølgelig på sin plass, men noe er nødt til skje for å drive denne byen fremover. Men at KKP er det byen trenger....det skal jeg ikke påstå. Men Kongsberg trenger en bærekraftig utvikling.