– Jeg har ikke noe behov for å karakterisere disse påstandene, sier administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff.

Del

– Vi holder på med en prosess knyttet til omstillingstiltak for 220 millioner kroner og en strategiprosess hvor fremtidens sykehustilbud i Vestre Viken skal avgjøres. Dette har vært drøftet i ulike offentlige møter, protokollene er offentlige og der står alt, sier han.

LES OGSÅ: Forventer at kommunene har tillit til oss

– Vi har et mandat i Vestre Viken når det gjelder Kongsberg sykehus og omstillingsprosessen. Mandat er offentlig. Dette har styrets leder også uttalt til avisen, sier Wisløff og sikter til en e-post kommunikasjonsavdelingen i foretaket sendte til Laagendalsposten onsdag ettermiddag.

Her redegjorde styreleder Helge Bryne blant annet for at alt som skjer vedrørende sykehuset er tuftet i styrets vedtak og at det ikke vil bli fattet noen vedtak uten gode prosesser i forkant.

Bryne legger til at han har tillit til kommunene som samarbeidspartner, og forventer gjensidig tillit.

Skjulte prosesser

Det kan neppe sies å være tilfelle, når ordføreren ikke er fornøyd med prosessene som pågår. Men Wisløff påpeker at de har avholdt et styreseminar i Kongsberg, med ordførerne i Kongsbergregionen til stede, hvor det ble redegjort for blant annet strategiprosessen og at det foregår en særskilt vurdering av bløtdelskirurgien. Styret gikk også gjennom de foreløpige økonomiske resultat for 2010.

– Men når ordføreren og Buskerud arbeiderparti påstår at det pågår småprosesser på siden, er det ganske alvorlige påstander?

– Jeg, for min del, er ikke kjent med noen slike prosesser, sier Wisløff.

LES OGSÅ: – Vi stoler ikke på Vestre Viken

De ansatte

I Laagendalsposten tirsdag tok ansatte ved sykehuset i Kongsberg til orde for hvordan Vestre Viken behandler de ansatte. Utslagsgivende var de høye lederlønningene.

– Hva med de ansatte midt oppe i denne prosessen. Hvordan ivaretar dere dem?
– I hvilken grad omsorgen for de ansatte er god nok, er vanskelig å svare på generelt. Jeg har et nært samarbeid med de tillitsvalgte. Vi er opptatt av dette, ja, men å lykkes godt er en lederutfordring som gjelder alle nivåer i foretaket. Omstillingsprosesser er krevende, avslutter han.

LES OGSÅ: Vi er lysere til sinns nå

Stedlig ledelse

– Ap hevder at en stedlig ledelse i form av en direktør må på plass. Kommentar?
– Den organisasjonsformen vi nå har, den arvet jeg da jeg kom i fjor høst, sier Wisløff.
Klinikkmodellen er kort fortalt en styringsform der klinikkdirektørene har ansvar for hver sin klinikk på tvers av de fire sykehusene i Vestre Viken.

– Dagens organisering skal evalueres i 2012. Det er vedtatt i styret, jeg vet at det er mange som mener at den bør endres, men spørsmålet kommer ikke opp før neste år.