Ber selskapet om å sikre bekkeløpet snarest – risikerer tvangsmulkt

Kongsberg kommune ber PK Eiendom sikre bekkeløp snarest. Dersom det ikke skjer, risikerer selskapet tvangsmulkt.