Ble kjent med mann på nett - fikk nesten en million på konto

Dømt: Kvinnen ble kjent med en mann på nett, som hun fikk diverse instrukser fra. Hun fikk penger fra ukjente personer som hun overførte videre til utlandet. Nå er hun dømt for heleri i Kongsberg og Eiker tingrett.

Dømt: Kvinnen ble kjent med en mann på nett, som hun fikk diverse instrukser fra. Hun fikk penger fra ukjente personer som hun overførte videre til utlandet. Nå er hun dømt for heleri i Kongsberg og Eiker tingrett. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Nesten en million kroner fikk Kongsberg-kvinnen tilsendt fra tre norske kvinner. Pengene skulle gå til gull, og ble videresendt til forskjellige kontoer i utlandet. Men gullet dukket aldri opp.

DEL

En kvinne i slutten av 50 årene er i Kongsberg og Eiker tingrett dømt til 60 dagers fengsel for heleri.

I midten av oktober måtte kvinnen møte opp i Kongsberg og Eiker tingrett, hvor hun tilsto forholdene.

Sendte penger til mat

I retten forklarte Kongsberg-kvinnen hvordan det hele startet.

Hun ble kjent med en mann på nett, som befant seg i Indonesia. Han ba henne sende han penger til mat, og hun sendte han mellom 300-1.000 kroner flere ganger. Deretter fikk hun en venneforespørsel på Facebook, fra en mann bosatt i Afghanistan.

De fikk god kontakt, og mannen sa han skulle komme til Norge. Også denne mannen fikk tilsendt penger til mat fra Kongsberg-kvinnen.

Heleri

  • Heleri er å bevisst motta eie, pante eller bruke, forsvare, skjule eller forbruke tyvegods.

Fikk tilsendt en koffert

Deretter avtalte Kongsberg-kvinnen og mannen fra Afghanistan at han skulle sende henne en koffert, men denne ble stoppet på flyplassen Heathrow i England. Kvinnen visste ikke hva som var i kofferten, men ifølge dommen viste seg at den inneholdt noen PC-er, telefoner og en ring.

Da ble hun bedt om å sende penger til et kontor i Afghanistan for å få kofferten løst ut. Hun sendte to beløp, og ble lovet at hun skulle få pengene tilbake når hun hadde fått kofferten - noe hun aldri fikk.

Det viste seg også at mannen i Afghanistan hadde vært i kontakt med tre andre norske kvinner. Mannen avtalte med disse kvinnene at han skulle skaffe dem gull, og at de kunne sende pengene for gullet til den siktede kvinnen fra Kongsberg.

Kongsberg-kvinnen mottok nær 990.000 kroner fra de tre kvinnene. Pengene kom inn på hennes konto, og pengene ble videresendt til forskjellige utenlandske kontoer, etter instrukser fra mannen i Afghanistan.

Men de tre norske kvinnene fikk aldri noe gull. Det hele viste seg å være svindel og bedrag.

Fikk instruks på Facebook

Ifølge siktelsen var det i perioden juli 2014 til august 2015 at kvinnen mottok i underkant av 990.000 kroner på sin konto, fra de tre kvinnene, som hun ikke kjente fra før.

Dommen slår fast at pengene var utbytte fra straffbare handlinger, utført av en eller flere uidentifiserte personer.

Kongsberg-kvinnen ble dermed dømt for grovt uaktsomt heleri av til sammen 987.500 kroner.

«Utnyttet godtroende personer»

Retten mener hun har handlet grovt uaktsom, på grunn av det store beløpet, og at hun har utnyttet godtroende personer på en kynisk og utspekulert måte.

Kvinnen har i internettchattingen med mannen i Afghanistan uttrykt bekymring for at politiet kunne bli begynne å etterforske henne på grunn av de store beløpene som gikk inn og ut av hennes konto.

Hun var også bekymret for at det kunne få følger for hennes utbetalinger fra Nav. Dette mener retten også underbygger at Kongsberg-kvinnen visste at det hun drev med var ulovligheter.

Retten mener også det er skjerpende at hun opprettet en ny konto for at Nav ikke skulle oppdage hva hun drev med.

Banken sa opp kundeforholdet

Hennes bank sa også opp kundeforholdet, da kvinnen ikke kunne komme med tilfredsstillende tilbakemeldinger på bankens lovpålagte kundekontroller. Likevel fortsatte kvinnen med sine overførsler av penger.

I formidlende retning har retten lagt vekt på at kvinnen har lagt alle kort på bordet, og at det har tatt en viss tid før saken kom opp til pådømming i tingretten.

 I dommen kom det også frem at kvinnen ikke har hatt personlig økonomisk vinning som en følge av overføringene.

Retten legger til grunn at kvinnen  i utgangspunktet burde få en ubetinget fengselsstraff på 90 dager, men på grunn av liggetiden fikk hun en strafferabatt på 30 dager. Dermed ble dommen satt til 60 dagers fengsel.

LES OGSÅ:

Artikkeltags