Kommunen lover å fiffe opp lekeplassen

Klemt inne i Klems gate, ligger en pjuskete lekeplass. Når nye bygg reises, viser utbyggerne til denne som tumleplass for barn. Trine Sælebakke som er barnas representant, mener at den i så fall må utbedres.