Ønsker ikke å la utbyggerne ta noe av hagen deres

Planene om bebyggelse nedenfor Spennings gate gjør beboere på Korpemoen opprørt.