29,9 mill. mindre å rutte med i 2020

Helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg har brukt 15 millioner kroner mer enn budsjettert i år. Etterslepet må de ta inn i 2020. I tillegg pålegges tjenesten 14,9 millioner i innsparinger. Det blir mye å ta igjen.