Forslag om kommuneprest i Kongsberg skaper debatt

Human Etisk Forbund fnyser av forslaget om en kommuneprest i Kongsberg. Just Salvesen mener de tar for hardt i.