Her er det nye formannskapet - og de andre utvalgene

Ny valgperiode betyr nye folk i nye posisjoner. Her bringer vi oversikten over hvem som skal styre i hvilke utvalg.