Nei til kommuneprest, ja til noe annet

Det blir ikke ansatt noen kommuneprest i Kongsberg, men det blir ansatt en person som skal jobbe med «det hele mennesket».