Skal ikke slå sammen kinoen og musikkteateret

Politikerne i utvalg for kultur og oppvekst var veldig enige om en ting. Kino-driften og musikkteateret bør ikke slås sammen.