Bli ny-planen for Sellikdalen vedtatt

Reguleringsplanen for Sellikdalen er vedtatt. Kongsberg kommune fortsetter planlegging av en ny teknisk sentral, selv om det er trangt om plassen ved renseanlegget i Sellikdalen.