Vedtatt at Viken får mini-regjering

Artikkelen er over 1 år gammel

Når Buskerud innlemmes i Viken 1. januar 2020. Blir det med en styringsmodell som ligner hvordan Norge styres. Formannskapsmodellen byttes med parlamentarisme.