– Har Posten egne trafikkregler?

Frode Enerstad reagerer kraftig på måten Posten bringer brev og reklame ut til folket.