Flere psykiske helseplager – 46 døgns ventetid på psykiatrihjelp

I Vestre Viken HF må du regne med å vente 46,4 dager på psykisk helsehjelp for barn og unge.