– Fra vi får inn et fullstendig planforslag til kommunestyret har sluttbehandlet reguleringsplanen, tar det rundt 60 dager, sier Jon Kåre Jonsson, teknisk sjef i Flesberg.
Tallet er hentet fra rapporteringssystemet Kostra (Kommune-stat-rapportering). Sammenlikner vi med Rollag bruker de 160 dager på tilsvarende jobb, mens Nore og Uvdal bruker i underkant av et år eller 330 dager. Snittet i kommunegruppen som Flesberg kan sammenlikner seg med på landsbasis er på 159 dager.

Dyktige folk
Flesberg kom godt ut i fjor også. Da brukte kommunen 40 dager i snitt på å behandle reguleringsplaner. Selv om tallet har steget med 20 dager dette året, er Jonsson veldig godt fornøyd.
– Jeg tror det skyldes at vi er fire til fem personer som jobber med planene bruker mye tid på sakene, diskuterer oss imellom og har vært gjennom de fleste problemstillinger før de skal opp i planutvalget eller i kommunestyret, kommenterer han.
Jonsson skryter også av dyktige kollegaer.
– De er stabile og flinke.

Er behjelpelige
På bordet til Jonsson ligger reguleringsplanen som Jan Grønboengen har levert inn. Han ønsker å ta ut grus på eiendommen mellom Skusvikåsen og Tollerud. Han jobber til daglig i firmaet GS Transport og avser noen minutter til Laagendalsposten.
– Det er første gang jeg står for en reguleringsplan selv. Arbeidet startet i 2002. Det er mange instanser som skal si sin mening, og det har vært mye venting, oppsummerer han.
Grønboengen opplever Flesberg kommune som behjelpelige.
– Spørsmål underveis har vært håndtert raskt og greit, sier søkeren.

Lager retningslinjer
Denne våren har Jonsson og de andre jobbet med retningslinjer for folk som skal sette i gang en reguleringsplan. De tar for seg alt fra hvordan den første konsultasjonen mellom søker og kommunen foregår til hva reguleringsplanen skal inneholde. retningslinjene skal opp til behandling i planutvalget 31. mai.
– Retningslinjene vil gjør reguleringsprosessen lettere for folk, forklarer teknisk sjef og legger til at søkere også må tenke på hvilken arkitekt de ansetter til å tegne området som skal reguleres.
– Ikke alle er like flinke, og det kan være med på at planprosessen drar ut i tid, mener Jonsson.

Ting tar tid
60 dagers saksbehandlingstid er lynraskt sammenliknet med Nore og Uvdal som i samme statistikk bruker 330 dager.
– Dette tallet er et gjennomsnitt. Dessuten må vi overholde regelverket som gjelder på saksfeltet med blant annet en høringsrunde hos kulturvernmyndighetene på tre måneder, sier SverreHeimdal, konsulent med arbeidsfelt reguleringsplaner og byggesaker i Nore og Uvdal kommune.
– Synes du ikke det er mye med 330 dagers behandlingstid?
– Ja, det er det, men det spørs litt når vi får inn reguleringsplanen. Kulturvernet som befarer alle områder som skal reguleres gjør for eksempel bare dette når det er bar mark. Ligger snøen tykt, må vi alle pent vente, sier Heimdal.

Gjennomført best
Når det gjelder behandlingstid i byggesaker troner Flesberg på topp også her med 21 dager, Rollag bruker 25 og Nore og Uvdal 30 dager.