Uoversiktlige trafikkforhold langs skolevei på Raumyr

Stor hekk langs populær skolevei kan føre til farlige situasjoner. Kommunen jobber med å gjøre skoleveiene oversiktlige fram mot skolestart.