Tre nye gatenavn på Raumyr

I forbindelse med regulert område, kjent som Edvardsløkka ved Raumyr, er det tre veistrekninger som må få navn.