Over halvparten av oss vegrer seg for å gi livreddende førstehjelp

– Skremmende tall, mener lokale Røde Kors-folk, som gjerne bistår med opplæring.