Du må slutte å fyre med parafin og fossil fyringsolje

FORBUDT: Rollag og Flesberg kommune går ut med en oppfordring til alle som har oljetank om å fjerne den helt.

FORBUDT: Rollag og Flesberg kommune går ut med en oppfordring til alle som har oljetank om å fjerne den helt.

Fra 2020 blir det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger i hele Norge.

DEL

Hvis man skal fortsette å bruke fyringsanlegget må det bygges om og kun fyres med fossilfri fyringsolje som for eksempel bioolje eller bioparafin.

Hensikten med forbudet er å redusere klimagassutslipp.

- Fjern tanken

Rollag og Flesberg kommune går ut med en oppfordring til alle som har oljetank om å fjerne den helt.

– Den gamle oljetanken må fjernes og leveres til et godkjent mottak, eller rengjøres, fylles med sand eller lecakuler, opplyser Rollag og Flesberg kommune i et infoskriv til alle innbyggere.

Risikerer å måtte fjerne ildstedet

Brann og feiervesenet i Rollag opplyser om at de utfører tilsyn med fyringsanlegg hvert år. Og at det fra 1. januar 2020 vil bli gitt avvik på alle fyringsanlegg med mineralolje. Det vil også bli stilt krav til fjerning av ildsted dersom man ikke har en plan for omgjøring til bioolje/ bioparafin.

Må kunne dokumentere alt

Dokumentasjon på at tanken er fjernet eller sikret må sendes inn til kommunen. Skal man beholde oljetanken må et godkjent firma tømme, rengjøre og fylle igjen tanken.

Dokumentasjonen kan sendes inn av tankeier eller utførende selskap, og må inneholde følgende informasjon:

 1. Oppdragsadresse og gårds- og bruksnummer
 2. Navn på anleggseier
 3. Tanktype og volum
 4. Måling av Ex gass og dato
 5. Dato for når tankrens ble utført
 6. Mengde oljeavfall og mottakssted
 7. Hva som skjer med tanken etter tømming og rens, f.eks. fylles med sand eller leveres til godkjent avfallsmottak
 8. At påfyllings- og lufterør er fjernet
 9. Eventuelle merknader

Slik sikrer du nedgravde oljetanker

Fjerning av oljetank

 • tøm og rengjør tanken for olje/parafin
 • deponer oljeavfallet på godkjent mottak
 • grav opp tanken
 • dokumenter/påvis at tanken er tett (avdekkes gjerne etter rengjøring)
 • lever tanken til godkjent mottak
 • Kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på tank og husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling
 • si opp eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling
 • meld fra til kommunen etter at oljetanken er sikre

Beholde oljetanken i bakken

 • Tøm og rengjør tanken for olje/parafin
 • deponer oljeavfallet på godkjent mottak
 • dokumenter/påvis at tanken er tett (avdekkes gjerne etter rengjøring)
 • Tanker som tas ut av permanent bruk fylles med sand eller lecakuler (rene masser).
 • kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på tank og husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling
 • si opp eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling
 • meld fra til kommunen etter at oljetanken er sikret


LES OGSÅ:


Artikkeltags