Høyest arbeidsledighet i Rollag

Rollag har den høyeste prosentvise arbeidsledigheten i fylket. Men det er bare 29 personer som er arbeidsledige.

DEL

I Buskerud var det i januar registrert 3.861 helt ledige personer. Dette utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og er identisk med landsgjennomsnittet, skriver NAV i en pressemelding.

– Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i Buskerud, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

I Kongsberg er det nå 320 arbeidsledige, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. I Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal er det henholdsvis registrert 28, 29 og 15 arbeidsledige.

Rollag har den høyeste prosentvise arbeidsledigheten i fylket, med 3,9 prosent, etterfulgt av Drammen hvor 3,5 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid. Minst arbeidsledighet er det i Hol kommune (0,8 prosent).

I de små kommunene er det ikke mange personer som skal til, før man får store utslag på statistikken.

LES OGSÅ: Sluttet som rektor i Rollag etter seks uker

Økning i antall ledige

Det er en økning i antall registrerte ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan forklares med at det nå er langt færre deltakere på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV.

Det var 2.135 helt ledige menn i januar, uendret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1.726, en økning på 229 personer (+ 15 prosent).

«I januar så vi en økning i aldersgruppen 16–29 år på 84 personer (+10 prosent). I aldersgruppen 30–39 år en økning på 40 personer (+ 4 prosent), i aldersgruppen 40–49 år en økning på 18 personer (+ 2 prosent) og i aldersgruppen 50–59 år en økning på 69 personer (+ 13 prosent). I den eldste aldersgruppen, 60 år og over, så vi i januar en økning på 8 personer (+ 2 prosent).» skriver NAV i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Sven (38) hadde tre små barn, to fulle jobber og én stor drøm: – Jeg må nesten klype meg i armen

Bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 23 prosent (- 63 personer) og akademiske yrker med 18 prosent (- 12 personer). I de øvrige bransjene er ledigheten uendret eller har økt sammenlignet med januar i fjor.

NAV registrerte 2.005 nye ledige stillinger i Buskerud i januar. Innen helse-, pleie og omsorg var det 450 nye ledige stillinger, innen ingeniør- og ikt-fag 277, innen bygg- og anlegg 191, innen butikk- og salgsarbeid 182, innen undervisning 167, innen barne- og ungdomsarbeid 142 og innen industriarbeid 139 nye ledige stillinger.

– Vi ser en økning i nye utlyste stillinger innen helse-, pleie og omsorg, samt ingeniør- og ikt-fag, og det er god tilgang på ledige stillinger i mange bransjer, sier Speilberg.

Inger Anne Speilberg, direktør for NAV
Vest-Viken.

Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Artikkeltags