Avtalen inngås med en årlig økonomisk ramme på 500.000 kroner fra og med 2015. Rådmannens anbefaling var å gå inn med 300.000, men et flertall i kommunestyret vedtok altså at det bevilges en halv million årlig til formålet.
Det var Oddvar Garås (Sp) som foreslo å øke støtten med 200.000 kroner.
Kommunens motivering for å gå inn på finansieringssiden vil være et godt tilrettelagt løypetilbud for allmennheten på Blefjell.
Foreningen Blefjell har den største oppgaven med løypepreparering. Arbeidet er i stor grad basert på frivillighet. Foreningen Blefjell har signalisert et ønske om 850.000 kroner i årlig bidrag fra kommunen. Flesberg kommune ga tidligere årlige bidrag, men det er mange år siden ordningen opphørte.