Jo da, det blir gangvei på Toppen

Helt naturlig at gangveiene på Toppen ferdigstilles, mener kommunen. Men når det skjer, styrer ikke kommunen.