Bakgrunnen for tegningen er at en gruppe ildsjeler ønsker å få reist en statue av Aasen i Veggli.

– Dersom dette blir realisert, vil det bli – bokstavelig talt – en stor turistattraksjon, ikke bare for Rollag og Numedal, men for hele Buskerud, mener Eilev Bekjorden fra Flesberg.

Store foreldre

John Aasen ble født i Minneapolis i USA i 1890, og døde i 1938. Foreldrene hans utvandret fra Aasen i Veggli til Amerika rundt 1887.

Hans mor skal etter sigende ha vært 2,2 meter høy, mens faren skal ha målt 2,4 meter. I 1935 skal John ha blitt målt til hele 2,794 meter, og ble kjent som verdens høyeste mann.

Fullskala

På oppdrag fra ildsjelene Hans Jørgen Skurdal, Knut Stuvstad og Steinar Bertelsen har Jan Fekjan og Øystein Bernhardt Mobråthen laget en fullskala skisse av John Aasen. Denne fikk Bekjorden låne med seg for å vise den fram under et møte i Hovedutvalget for Kultur i Buskerud fylkeskommune 22. mars i år.

– Jeg ville først og fremst gjøre hovedutvalgets medlemmer, kultursjefen og utviklingssjefen i fylkeskommunen oppmerksomme på det initiativet som er tatt i Nedre Numedal.

Dyrt prosjekt

Bekjorden mener prosjektet med å reise en bronsestatue vil koste mer enn Rollag kommune kan betale, i alle fall alene.

– For å få dette til er vi nok avhengige av private sponsorer, i tillegg til kulturmidler og utviklingsmidler på fylkesnivå.

Ildsjelene fra Flesberg og Rollag ønsker også å flytte huset som Johns tanter bodde i, for å bruke dette som et lite museum med klær og andre gjenstander John eide mens han levde fra 1890 til 1938.