Nå skal kortene legges for framtiden i Eggedalsfjellet

Etter tre år, tøffe møter og utallige politiske ordskifter er fjellplanene i Sigdal endelig sendt ut på høring.