Her tjener politikerne mye mer enn folket: – Det er nok litt tilfeldig

I Nore og Uvdal er gjennomsnittsinntekten litt over 286.000 kroner, mens politikerne i kommunestyret i snitt tjener over en halv million.