Kommunestyret vedtok nok en ny skole

Skavanger skole
FOTO: JAN STORFOSSEN

Skavanger skole FOTO: JAN STORFOSSEN

Artikkelen er over 2 år gammel

Skolen blir ikke så stor som først forespeilet. Flertallet ville nedskalere bygget, ettersom de mener at det ble for stort og dyrt i forhold til elevtallet.

DEL

Det ble vedtatt å bygge en 1,5 parallellers skole, det vil si at det blir noen færre klasserom og litt mindre areal til arbeidsrom i forhold til innstillingen.

I praksis blir dette en skole med rom for 290 elever, og ikke 390, slik det andre alternativet skisserer.

Halfdan Glørud (Kbl) tok til orde for det som ble vedtaket:

– Vi har gjort helhetlig vurdering og ønsker å gå tilbake til alternativet med 1,5 parallell. Kommunen kan her spare 40 millioner og det gir likevel rom for 290 elever, noe som er mer enn alle prognoser sier.

Prognosene antyder 230 elever i kretsen i overskuelig fremtid.

Glørud nevnte også at det er planer om ny bru i Skavanger-området, som vil gi større fleksibilitet, dersom befolkningstallet krever endringer i skolekretser.

VEDTAK: Kommunestyret vedtok onsdag rammene for en ny skole på Skavanger. Skolen skal stå ferdig i 2021.

VEDTAK: Kommunestyret vedtok onsdag rammene for en ny skole på Skavanger. Skolen skal stå ferdig i 2021. Foto:

Nærmiljø

Ap var veldig ivrige etter å beholde planen om to paralleller, og dermed høyere kapasitet, ett av argumentene var nærmiljøfunksjonene som denne skolen er ment å få.

Marte G. Ødegården (Ap) sa at det er en dårlig idé å bygge for lite, noe som vil begrense muligheter for slike nærmiljøfunksjoner. Partikollega Anne Sofie Gislesen mener det er forskjell på teoretisk kapasitet og kapasitet i praksis.

På den nye Kongsgårdmoen skole, som er forholdsvis ny – og i teorien har overkapasitet, fortalte hun om kreative løsninger for å ha spesialrom.

Detaljer

Det ble mye snakk om detaljer ved det kommende bygget. Bygg i massivtre har tilhengere i kommunestyret, noe Sp talte varmt for ettersom Kongsberg er en skogbrukskommune og det handler om signaleffekten. Plusshus er et annet begrep – altså et bygg som forsyner seg selv med energi. Et slikt bygg kan også lages i betong, mente andre.

Det ble også mye snakk om gymsal og basseng-bygget som står på tomta. Flertallet kom til at dette skal bevares.

I vedtaket ligger det også en føring om at det skal bygges slik at skolen enkelt kan utvides, dersom det en dag dukker opp et behov for flere elever i Skavanger-området. Dette var alle enige om i den endelige avstemmingen.

LYTTET TIL DEBATTEN: Rektor Britt Ellen Fagerheim lyttet til den omstendelige debatten om detaljer ved den kommende skolen.

LYTTET TIL DEBATTEN: Rektor Britt Ellen Fagerheim lyttet til den omstendelige debatten om detaljer ved den kommende skolen. Foto:

Ferdig om tre år

Vedtaket betyr at kommunen går i gang med planene for alvor. Ett av elementene det knyttes spenning til er utformingen. Det skal etter hvert utlyses en arkitektkonkurranse.

Skolen skal etter planen åpnes i august 2021.

Møteleder, varaordfører Kjell Gunnar Hoff (Kbl) gratulerte Skavanger med nye skole.

På tilhørerbenken satt rektor Rektor Britt Ellen Fagerheim. Hun klappet over at en viktig milepæl er nådd. Uansett størrelse, får hun, de ansatte og elevene, en moderne skole som skal erstatte den svært umoderne skolen de har i dag.

Kongsberg kommune har bygget flere nye skoler. De siste årene har Kongsgårdmoen og Raumyr fått moderne fasiliteter. Vestsiden ungdomsskole er underveis og Skavanger er antydet som den siste storsatsingen på en god stund.

Bygget er tidligere sagt å koste om lag 190 millioner kroner. Nå kan det bli betydelig rimeligere.

Les mer om Skavanger-prosessen:

Fakta om Skavanger skole

  • Kommunestyret vedtok i fjor at det bygges en ny skole på Skavanger som ferdigstilles til skoleåret 2021/22. Kun nødvendig vedlikehold utføres frem til riving av eksisterende skole.
  • Bygningen er fra 1976 og opprinnelig bygd som en åpen skole etter datidens idealer.
  • Romløsningen - og at persontrafikken går gjennom klasserommene i mangel på korridorer gir praktiske problemer og forstyrrelser.
  • Skavanger skole er en 1-7 skole med én parallell. Nybygget skal dimensjoneres til to paralleler.
  • Det er en skole med stort mangfold med drøyt 180 elever. Enkelte trinn har opp mot 50 % flerspråklige elever.
  • Skolen har 35 ansatte, inkludert vikarer.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.