Foto:

Se gamle bilder fra skolestart

Jan Storfossen