Fortsatt debatt om Berg skole

Per Fossen Hals (Sp) mener det skal bli vanskeligere for Berg-elever å søke overflytting til Kongsgårdmoen skole bare fordi de har eldre søsken som går på Kongsgårdmoen skole.